ficsak banner

2016-10-01 22:07:19


A családok szabadságáért sétáltunk


A családok szabadságáért sétáltunk


Az október 2-i „kvóta népszavazás” előtti szombaton közös családos sétára hívtunk mindenkit, aki aggódik Európa és benne hazánk jövőjéért! A megmozduláshoz kisgyermekes családok, nagypapák, nagymamák is csatlakoztak. Verőfényes napsütésben indult a menet a Vörösmarty térről. Mi, a Fiatal Családosok Klubjának tagjai ellenezzük a kötelező betelepítési kvótát, azt, hogy mások akarják megmondani, hogy kikkel kell együtt élnünk. Úgy gondoljuk, hogy a legális úton hozzánk érkező háborús menekülteket segítenünk kell, de gátat kell szabnunk a Magyarország sorsát, fennmaradását fenyegető tömeges gazdasági bevándorlásnak! Most 1300 migránst, de ki tudja, holnap lehet, hogy már 13.000-et telepítene Brüsszel országunkba. Erre családjaink, gyermekeink érdekében NEM-et kell mondanunk! Magyarország most olyan hely, ahol tisztelik a nőket, vallás- és véleménynyilvánítási szabadság van, békében lehet élni. Szeretnénk, ha ez így is maradna. A tömeges bevándorlás hatásaitól féltjük gyermekeink biztonságát, az évszázadok során kialakult európai értékeinket! Figyelemfelkeltő családos sétánk során a Váci utcán át a Szabadság hídhoz érkeztünk, ahol alapítónk Király Nóra mondott beszédet, arra ösztönözve a jelenlévőket, hogy vasárnap szavazzanak nemmel a kényszerbetelepítésre. Ezt követően a résztvevők feliratokkal ellátott környezetbarát lufikat engedtek a magasba, azt szimbolizálva, hogy üzenetük szeretnék, ha Brüsszelig is eljutna.Európa több országában már vannak olyan városrészek, ahova a helyiek be sem merik tenni a lábukat, mert a migránsok teljesen átvették az uralmat. Mi NEM akarunk Magyarországon ilyen „no-go” zónákat! Lassan már nincs olyan hét, hogy ne érkezne hír terrorcselekményről vagy nők elleni erőszakról. Mi NEM akarjuk, hogy a köztereken tanyázó migránsok inzultálják gyermekeinket iskolába menet! Nekünk az ő jövőjük, biztonságuk a legfontosabb! Mutassuk meg az uniós döntéshozóknak, és a nagyvilágnak, hogy fontos nemzeti ügyek mentén a magyar emberek, pártállástól függetlenül, igenis képesek összefogni!  Vasárnap szavazzunk NEM-mel a kötelező betelepítésre! A mi országunk, a mi életünk, a mi döntésünk!Címkék: #ficsak #brüsszel #kényszerbetelepítés #kvótadiktátum #népszavazás #szavazznemmel #sétaacsaládokszabadságáért #migráns #menekült #gazdaságibevándorló


Megosztom:

2016-09-24 09:21:58


Séta a családok szabadságáért


Séta a családok szabadságáért
Címkék: #ficsak #sétaacsaládokszaabdságáért #fiatalcsaládosokklubja #október2 #vörösmartytér #népszavazás #brüsszel #migráció


Megosztom:

2016-09-21 09:36:57


"Migránshelyzet" női szemmel c. konferenciánkról jelentjük


"Migránshelyzet" női szemmel c. konferenciánkról jelentjük


Szeptember 20-án nagy sikerű konferenciát szerveztünk az A38 Hajón. Sokakban talán felmerül a kérdés, hogy mi köze a FICSAK-nak a migrációhoz? Németh Szilvia szóvivőnk, a konferencia moderátora ennek megválaszolásával vezette fel a tanácskozást: "Alig, hogy véget ért a nyári szünet, komoly dilemmával találtuk magunkat szembe: a Fiatal Családosok Klubja ugyebár a családos lét szépségeinek a hangsúlyozását, ha úgy tetszik, reklámozását tűzte zászlajára, vajon belefér-e ebbe, hogy civil szervezetként állást foglaljunk a közelgő népszavazásról? Lehet-e véleményt mondanunk az illegális bevándorlásról? Sokáig persze nem tanakodtunk, hisz a híradásokat figyelve mindannyiunk számára hamar egyértelművé vált, hogy ami most Európával és benne hazánkkal történik, az rólunk, a mi életünkről, gyermekeink jövőjéről szól! Vagyis nemcsak, hogy lehet, de családos szervezetként kutya kötelességünk foglalkozni a témával!"

A konferenciát Király Nóra, a FICSAK alapítója, a rendezvény háziasszonya nyitotta meg:

"NEM akarunk olyan Európát, ahol mindennaposak a terrortámadások! Nőként NEM akarunk rettegni sötétedés után az utcán, és félni attól, hogy vajon zaklatják-e gyermekeinket iskolába menet! Féltjük a biztonságunkat, az évszázadok során kivívott jogainkat, felhalmozott kulturális örökségünket.
A kötelező betelepítés ellen úgy érezzük, hogy szülőként nemcsak jogunk, de kötelességünk is felemelni a szavunkat.

A közelgő népszavazás kapcsán Klubunk akciósorozatot indított, melynek első állomása „Az én Európám” üzenőfal bemutatása volt.

Úgy éreztük, az uniós döntéshozók felé is közvetítenünk kell, hogy nekünk miért fontos Európa és benne Magyarország sorsa, fennmaradása.Ennek demonstrálása érdekében írtuk fel közös európai értékeink javát egy, a II. János Pál pápa téren felállított üzenőfalra, hogy mindenki jól lássa, mit szeretnénk megóvni, megőrizni gyerekeink, unokáink számára.

Második állomásként itt vagyunk ezen a szakmai konferencián, ahol szakértők és érintett személyek mondják el véleményüket különböző szegmensekből.Harmadik állomásként szeptember 30-án, pénteken délután minden családot, apát, anyát, nagyszülőt várunk a Séta a családok szabadságáért felvonulásra, ahol színes lufikkal szeretnénk üzeneteinket Brüsszelbe eljuttatni. Itt nem pártpolitikai ügyről van szó, hanem gyermekeink, családunk jövőjéről. Mindennél fontosabb, hogy szülőként megtegyünk mindent gyermekeink biztonságáért. Ennek érdekében mindenkit arra bíztatunk, hogy vegyen részt az október 2-i népszavazáson és szavazzon nemmel. Ne kockáztassuk gyermekeink jövőjét!"

Király Nóra azt is fontosnak érezte kiemelni, hogy a NEM-mel szavazás nem egyenlő a szívtelenséggel, csak a valódi menekülteket meg kell különböztetni a gazdasági bevándorlóktól: "Tudjuk, hogy a bevándorlók nagy része maga is áldozat. Áldozatok azért is, mert hittek a brüsszeli politikusok felelőtlen ígérgetéseinek. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a kényszerbetelepítés nem megoldás, a problémát helyben kell kezelni és ezúton szeretnénk ehhez minden segítséget megadni és minden közös gondolkodásban benne vagyunk."

A konferencia díszvendége Pelczné dr.Gáll Ildikó volt.Az Európai Parlament alelnökét, aktivitása alapján, nemrég beválasztották az 50 legbefolyásosabb európai politikus közé, vagyis, ha valaki, akkor ő pontosan látja, mi zajlik Európában, és a változásoknak milyen hatása lehet Magyarországon."Nem beszélünk eleget és elég határozottan a nőket érő hatásokról, veszélyforrásokról, amelyek a migránsválság velejárói, pedig felelősséggel tartozunk a családjainkért, a gyermekeinkért, a jövőjükért. Nagy a tét: eddig másfél millióan érkeztek az EU-ba, és ez a szám nem végleges" – hívta fel a figyelmet. Az alelnök szerint az Európába érkezők tudják, hogy itt mások a nők jogai, de ezt nem akarják elfogadni, tudomásul venni, mert az ő kultúrájukban a nők sokkal kevesebbet érnek.

Vajon nekünk nőknek van-e feladatunk a bevándorlás kapcsán?- tette fel a kérdést alelnök asszony. "Hát persze. A kulturális és erkölcsi örökség részesei vagyunk. Gyengédek vagyunk, de a kezünk egyáltalán nem gyenge. A mi kezünkben van a múlt, a jelen és a jövő. Azt is mondhatnánk, hogy mi vagyunk az őrzői hazánk morális tőkéjének.Azt gondolom, hogy nem csak élnünk kell állampolgári jogunkkal, hanem kötelességünk is! Ez az ügy réges-rég túlmutat pártpolitikai érdekeken, itt közös jövőnkről van szó!"

A nyitóbeszédek után szakértő vendégeink kiselőadásai következtek.Sántha Hanga a Migrációkutató Intézet vezető kutatója hosszú évekig Svédországban élt, így közvetlen tapasztalata van arról, hogy hova vezet a svédek híresen "migráns-barát", végtelenségig toleráns bevándorlási politikája. Elmondta, hogy vannak olyan ún. "non-go" zónái az országnak, ahova a svédek már nem merik betenni a lábukat, de a kormány sem javasolja nekik, hisz a migránsok teljesen átvették az irányítást, és saját kultúrájuk szerint rendezkedtek be. A kutató, aki sokáig foglalkozott az iszlám fundamentalizmussal összefüggő terrorcselekményekkel, elmondta: "a fiatal muszlim lányok nem találják szerepüket, identitásukat a társadalomban, ezzel könnyű célpontjaivá válnak az Iszlám Állam toborzóinak. Propagandájukban célirányosan a másod-, harmad-, negyedgenerációs bevándorlók között keresik a csatlakozókat."

Következő előadónk, Pálffy Károly is közvetlen ismereteket szerzett a migránsokkal kapcsolatban, hisz Bicske polgármestereként az ottani befogadó állomás lakói bőven szolgáltatnak tapasztalatot. A település első embere elmondta, hogy bár városukban már a rendszerváltást megelőzően is üzemelt a tábor, a migránsokkal csak az elmúlt években gyűlt meg a bajuk: mióta Brüsszel nyitottá tette a tábort, mindennaposak a helyieket érő atrocitások, falkába verődve inzultáják a lányokat az utcán, gallyastól tépik le a gyümölcsöket a fákról, és egyre követelőzőbbek.

Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértő hosszú éveket töltött terrorelhárítóként a német hadseregben. Fontosnak tartotta elmondani, hogy az arab emberekkel, és az iszlámmal alapvetően semmi baja, de katonaként megtapasztalta a fundamentalizmus legsötétebb bugyrait, melyekről úgy véli, nem lehet nem beszélni, a migráció veszélyei kapcsán. Előadásában hosszasan sorolta a megrázó történeteket, melyek arra világítottak rá, hogy a bevándorlóknak van egy bizonyos rétege, melynek képviselői, alapvetően vallási okokból, abszolút alkalmatlanok, képtelenek az európai társadalmakba integrálódni.

Végül, de nem utolsó sorban Orbán Balázst kértük arra, hogy 5-10 percben foglalja össze, mi a tétje a közelgő népszavazásnak. A Migrációkutató Intézet főigazgatója alapvetőnek tartja, hogy paradigmaváltás történjen a bevándorlás-politikában. Kifejtette, hogy Európában alapvetően két álláspont feszül egymásnak a migráció kapcsán: "a befogadás pártján állók szerint nem lehetünk befolyással a folyamatokra, így, aki Európába jön, azt be kell fogadni.

Ezért akarják kialakítani az állandó és kötelező elosztási mechanizmust, hogy zökkenőmentesen áramolhassanak a bevándorlók a kontinensre" – mutatott rá.

"Ezzel szemben azok, akik szerint kontrollálható és befolyásolható a folyamat, azt mondják, hogy az unió határán meg kell állítani a bevándorlókat, és csak szigorú ellenőrzés után lehet beengedni a valóban segítségre szoruló embereket."

Orbán Balázs szerint a népszavazás megfelelő eszköz lehet arra, hogy lavinát indítson el, hisz, ha más tagországok is a magyar kormány álláspontjára helyezkednek, az megváltoztathatja az Unió hozzáállását a menekültválsághoz.Címkék: #migráció #illegálisbevándorlás #menekültek #ficsakkonferencia #migránshelyzetnőiszemmel #népszavazás #brüsszel #kvótadiktátum


Megosztom:

2016-09-14 12:11:40


„Az én Európám”


„Az én Európám”


Női-NEM a kényszerbetelepítésre!


A Fiatal Családosok Klubjának(FICSAK) tagjai aggódva figyelik az Európára és benne hazánkra nehezedő, egyre fokozódó migrációs nyomást. A kötelező betelepítés ellen úgy érezzük, hogy szülőkként nemcsak jogunk, de kötelességünk is felemelni a szavunkat!

Magyarország jelenleg is befogadja, segíti a háborús övezetekből, törvényes úton érkező menekülteket. A humanitárius segítségnyújtás az államok vitathatatlan kötelessége! Az október 2-i népszavazás viszont nem róluk, hanem a gazdasági bevándorlókról szól, azokról, akik pusztán a jobb élet reményében vándorolnak országokon át, áldatlan, már-már kezelhetetlen állapotokat teremtve. 

Mi, fiatal családosok, aggódó édesanyák és nagymamák döbbenten figyeljük az illegális bevándorlással járó következményeket. NEM akarunk olyan Európát, ahol mindennaposak a terrortámadások! NEM akarunk rettegni nőként sötétedés után az utcán, és félni attól, hogy vajon zaklatják-e gyermekeinket iskolába menet! Féltjük a biztonságunkat, az évszázadok során kivívott jogainkat, felhalmozott kulturális örökségünket. Európa „iszlamizálódásának” megállítása közös ügyünk! 

 Az Európa nagyvárosaiból érkező híradások komoly aggodalomra adnak okot. Úgy érezzük, hogy nem elég otthon a TV képernyők előtt szörnyülködni a látottakon, hangsúlyoznunk, közvetítenünk is kell az uniós döntéshozók, és a nagyvilág felé, hogy nekünk miért fontos Európa és benne Magyarország sorsa, fennmaradása!Ennek demonstrálására írtuk fel közös európai értékeink javát egy, a II.János Pál pápa téren felállított üzenőfalra, hogy mindenki jól lássa, mit szeretnénk megóvni, megőrizni unokáink számára. A helyszínen Király Nóra, a FICSAK alapítója tartott sajtótájékoztatót.


2016.szeptember 14.Címkék: #ficsak #európa #kényszerbetelepítés #illegálisbevándorlók #európaiértékek #üzenőfal #népszavazás


Megosztom:

kövess minket!
Családszervezetek II. Adventi Jótékonysági Vására

címkék

#27.bálványosiszabadegyetem #adókedvezmények #advent #adventivásár #aerobic #anya #anyáknapikisfilm #anyáknapja #anyaság #anyatej #anyatejestápláláshete #anyuka #auguszt #auguszt-aratóauguszta #augusztpavilon #blogírás #brüsszel #család #családbarát #családok" #családoknemzetközinapja #családpolitika #családpolitikai #családszervezeteki.adventijótékonyságivására #családtámogatások #csok #daganat #dédi #dukászhanga #édesanya #egészség #egészségesautomaták #egészségpart #együttarákellen #életmódváltás #esküvő #európa #európaiértékek #farkasháziréka #fejérdyzsófia #fiatalcsaládok #fiatalcsaládosokklubja #fiatalházasok #fiatalokésaházasság #ficsak #ficsak-emmiegyüttműködés #ficsakkonferencia #film #fotópályázat #gálkinga #gazdaságibevándorló #generáció #generációkköztiegyüttműködés #gyerek #gyermek #gyermekvállalás #gyet #gyutaicsaba #hagyomány #hagyománytteremtünk #háromkirályfiháromkirálylánymozgalom #házasság #házassághete #házasságkötés #házimunka #hellóanyu #herczeghanita #illegálisbevándorlás #illegálisbevándorlók #internet #iskola #iskolaibüfék #jegyescsomag #jótékonykodás #jótékonyösszefogás #jótékonyságiadventivásár #jótékonyságivásár #karrier #kényszerbetelepítés #kézművesajándékok #kikapcsolódás #királynóra #kisfilmbemutató #kismama #konferencia #koraszülött #kvótadiktátum #laktáció #lázárchef #magyarcsaládok #megelőzés #menekült #menekültek #mesésegészségmeseírópályázat #mézeskalács #migráció #migráns #migránshelyzetnőiszemmel #minőségibüfék #munka-magánéletösszehangolása #nagycsaládosokországosegyesülete #nagydurranás #nagymama #nagypapa #nagyszülő #nagyszülőkvilágnapja #neonatológus #népszavazás #nő #noe #nőiszem #nők #normafa #novákkatalin #november26 #október2 #Ónodi-szűcszoltán #örökhűség #Őrzőkalapítvány #összefogás #parlament #pellermariann #petárda #rákellenesvilágnap #rákszűrés #regisztráció #rendezvény #rétváribence #ringató #segítőösszefogás #sétaacsaládokszaabdságáért #sétaacsaládokszabadságáért #sikotakrisztina #sport #szavazznemmel #szeretet #szilveszter #szoptatás #szoptatásvilágnapja #szoptatóanya #szülőkháza #tiltólistástermékek #tüntetés #tusnádfürdő #tűzoltóutcaigyermekklinika #ugronzsolna #ünnep #ünnepvédők #üzenőfal #várkertbazár #védőnő #videó #vigyázzmagadra #vitályoseszter #vörösmartytér


Hírekhasznos linkek:


perceval CMS »